Verenigingsraad nu Ons Noordeloos

13 juli 2018

Uit Het Kontakt – Foto Rick den Besten

Noordeloos • Verenigingsraad Noordeloos gaat voortaan door het leven als Ons Noordeloos. Ook krijgt de Kinder Vakantie Feestweek een andere invulling.
De belangrijkste reden voor het bestuur om de naam te wijzigen is dat deze niet meer aansluit bij wat de vereniging op dit moment doet. Bij de oprichting van de Verenigingsraad in 1972 werd als doel vastgelegd ‘De behartiging van de belangen van het verenigingsleven te Noordeloos en voorts het activeren of zelf organiseren van Culturele aktiviteiten en andere evenementen welke hiermede verband houden’. “Deze tekst uit de vorige statuten is achterhaald”, licht Jan Willem van Mourik namens Ons Noordeloos toe. “Inmiddels zijn alle verenigingen zo ‘volwassen’ en veel professioneler dan de Verenigingsraad, dat ze absoluut geen hulp nodig hebben.”
Voldoende reden om de statuten aan te passen naar de huidige tijd. De activiteiten gaan gewoon door. “De jaarmarkt, de intocht van Sinterklaas, de Kinder Vakantie Feestweek en de Kerstzangavond blijven we jaarlijks doen. Daarnaast zijn er eenmalige activiteiten waar we aan meewerken.”
Door de naam te veranderen verwacht Ons Noordeloos ook dat het duidelijker wordt voor de Noordelozers welke ‘club’ wat op touw zet. “En de nieuwe naam sluit meer aan bij de huidige tijdgeest. Met deze naam hopen we uit te stralen dat we met elkaar, voor elkaar, van alles organiseren. De leden kunnen nog steeds tegen gereduceerd tarief op de jaarmarkt staan om hun kas te vullen. Wij kunnen daardoor een beroep op ze doen bij de organisatie van de Kinder Vakantie Feestweek. Wij doen dit namelijk samen met hen.”
Tegelijkertijd met de naamsverandering presenteert Ons Noordeloos een nieuwe invulling van de Kinder Vakantie Feestweek. Jan Willem: “Deze is ooit bedacht voor kinderen die niet op vakantie gingen. Om hen toch een extraatje te gunnen werden er diverse dingen georganiseerd. Tegenwoordig gaat bijna elk kind wel op vakantie en liepen wij als Verenigingsraad en onze leden steeds meer tegen het probleem op dat er niet of nauwelijks vrijwilligers waren om te helpen met de diverse activiteiten in de vakantieperiode. In overleg met de leden is besloten de activiteiten uit te smeren over het hele jaar.”
De invulling wordt daardoor als volgt: op vrijdag 3 augustus is er het knikkerkampioenschap voor de kinderen, samen met het NK voor de volwassenen. Maandag 5 augustus er ‘s ochtends een viswedstrijd en ‘s middags een fietswedstrijd, tegelijkertijd met de wielerronde van Noordeloos. De laatste week (21-23 augustus) van de schoolvakantie is er de Vakantie Bijbelclub. Zaterdag 25 augustus is er een zomeractiviteit. “Op 31 augustus gaan we badmintonnen, 26 oktober gaan we eten, is er een bingo en een lampionnenoptocht. Dammen is er op 14 november en op 17 november komt Sinterklaas.”

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail