Vrienden van de Buurtschool

27 oktober 2009

Het doel is om het openbaar onderwijs en De Buurtschool in Noordeloos op iedere denkbare wijze te steunen.

 

Wie kunnen er lid van worden?…

Iedereen die zich in bovenstaande doelstelling kan vinden, kan lid worden van deze vereniging.

 

Hoe is de vereniging ontstaan?…

Op 17 maart 1920 is de afdeling Noordeloos van de vereniging ‘Volksonderwijs’ opgericht. De afdeling stelde zich ten doel: “De Algemene volksontwikkeling te bevorderen en in het bijzonder werkzaam te zijn in het belang van het onderwijs, zoals dat op de openbare school te Noordeloos gegeven wordt.” Toen al begon men met 65 leden.

 

Vanaf 1933 werd gestart met toneelvoorstellingen op de feest- en contactavonden van de vereniging. Deze traditie heeft zich voortgezet tot heden.

 

In de jaren 70 verandert de naam van deze verenging in Vereniging voor Openbaar Onderwijs afd. Noordeloos. Het doel blijft hetzelfde.

 

Eén van de hoogtepunten uit het bestaan van de afd. Noordeloos is het 75 jarig jubileum in 1995. Niet alleen werd er een boekje gepubliceerd, ook werd een grootse musical opgevoerd. Hieraan deden, naast alle kinderen van O.B.S. De Buurtschool, ook oud-leerlingen én leden van de vereniging mee.

 

De vereniging Vrienden van De Buurtschool is op 13 november 2003 opgericht. Zij komt voort uit de Vereniging voor Openbaar Onderwijs afd. Noordeloos. V.O.O. afd. Noordeloos kon zich niet meer vinden in de doelstellingen van de landelijke vereniging.

 

Het bestuur bestaat uit: Arie van Mourik (voorzitter), Peter-Martijn Bronkhorst (penningmeester), Roos Selders – Giljamse (secretaris), Frea Vuurens – v.d. Heuvel, Wil Pierhagen, Gert Maasland jr en Astrid Verheij – Sentjens.

 

Hoe kunt u lid worden:

  1. U meldt zich aan bij een van bovengenoemde bestuursleden, of
  2. u meldt zich aan bij de directie van O.B.S. De Buurtschool, of

Het lidmaatschap bedraagt minimaal € 5,00 en wordt 1 keer per jaar opgehaald.

 

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail